2. ročník

Čtení

tvorime_s_basnickou-2.pdf (stačí ústně, není nutné tisknout ani posílat) zdroj: časopis Můj vláček

vtipy-2.pdf (stačí ústně, není nutné tisknout ani posílat) zdroj: časopis Můj vláček

Prvouka

smysly2.pdf (nutné vytisknout nebo stačí ú) zdroj: pinterest

Matematika

M_2.doc (otevřít, vypočítat v počítači, odeslat na email: milhostov.domacivyuka@seznam.cz)

Český jazyk

CJ_2.doc (otevřít, doplnit v počítači, odeslat na email: milhostov.domacivyuka@seznam.cz)

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .