3. ročník

Čtení

tvorime_s_basnickou-3.pdf (stačí ústně, není nutné tisknout ani posílat) zdroj: časopis Můj vláček

vtipy-3.pdf (stačí ústně, není nutné tisknout ani posílat) zdroj: časopis Můj vláček

Prvouka

smysly.pdf (nutné vytisknout nebo stačí ústně) zdroj: pinterest

Český jazyk

CJ_3.doc (otevřít, doplnit a odeslat na email milhostov.domacivyuka@seznam.cz)

Matematika

M_3.doc (otevřít, doplnit a odeslat na email milhostov.domacivyuka@seznam.cz)

Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .