Vážení návštěvníci, 
    vítejte na internetových stránkách naší školy

Aktuality:

Milí rodiče,

od 11. 1. 2021 bude ze závažných provozních důvodů (nedostatek ped. pracovníků pro zajištění provozu) uzavřena mateřská škola. Základní škola bude v běžném provozu. Sledujte prosím pravidelně naše internetové stránky, kde bude vývoj této situace aktualizován.

Pro žáky ZŠ platí klasická školní docházka. Žáci, kteří jsou z výuky omluveni, mohou sledovat záložku DISTANČNÍ VÝUKA - DV ZIMA 2021 - ZŠ. Dozví se zde, co žáci ve škole probírali, jakými tématy se mohou doma zabývat a co mohou opakovat.

Pro žáky MŠ předškolního věku bude určena záložka DISTANČNÍ VÝUKA - DV ZIMA 2021 - MŠ. Budou zde zveřejňovány případné materiály k distančnímu vzdělávání. .