Vážení návštěvníci, 
    vítejte na internetových stránkách naší školy

PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2023/2024

Oznamujeme všem rodičům, že  zápis  do  MŠ  proběhne

ve  středu  24. května  2023  od  8:00  do  15:30


PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Oznamujeme všem rodičům budoucích prvňáčků, že zápis do 1. ročníku proběhne  


k zápisu mohou jít tyto děti:

- 6 let k 31. 8. 2023 (dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)

- dítě s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023

- 5 let k 31. 8. 2023, když je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé - může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření

organizace:

- formální část (tiskopisy - žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, zápisní list dítěte), motivační část

pro zápis:

- rodný list dítěte k nahlédnutí

- oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

- kopie Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku

Pro odklad:

- rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte

- vyjádření PPP/SPC

- oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce