UČITELSKÝ SBOR:


Ředitel a učitel ZŠ - Zdeněk Ježek

Učitelka ZŠ a vychovatelka ŠD - Vladimíra Beracková

učitelka MŠ a učitelka ZŠ - Simona Švecová

Učitelka MŠ - Miroslava Ježková


asistentka pedagoga ZŠ - Michaela Sládková

asistentka pedagoga MŠ - Eva Rohalová


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:


školnice - Karolína Gucká

kuchařka - Ludmila Hudečková

vedoucí ŠJ - Iveta Ballová