Výuka na počítači 3.ročník

Český jazyk: Protože už chápeme co jsou slova příbuzná (mají stejný kořen), naučíme se  řadu vyjmenovaných slov po B. Také zkusíme rozlišovat různé významy podobných slov.  BÝT -  BÍT,  BYL - BIL, NABYL - NABIL  a další dvojice.  Přeji Vám dobrou pozornost a vytrvalost. Použijeme tyto odkazy:

  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm

  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prezentace/knihaB.html  

  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html  

  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

   PRVOUKA: 

   http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/mesto_vesnice1.htm

   http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/mesto_vesnice2.htm

   Praha_pdf.pdf      zdroj obrázků stránky google

   Praha_-pr_list.doc       zdroj obrázků stránky google

    https://www.youtube.com/watch?v=mBtrqyWG-ZU

  ČTENÍ:

     http://rysava.websnadno.cz/cteni_3.roc/vesnicka1.htm

     pohadka_o_kotatkach_pdf.pdf
  

   MATEMATIKA:  Násobení a dělení číslem 7. Tady můžeme procvičovat.

     http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob7_1.htm nácvik násobení - a opět projdeme celou nabídkou s kontrolou kocoura

     http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/dele7_1.htm nácvik dělení - a opět projdeme celou nabídkou s kontrolou kocoura

     https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7 nácvik násobení i dělení - vyzkoušíme postupně celou nabídku všech cvičení 

      Nyní si ověříme na početním trenažéru, jak umíme násobilku 6 - ti a potom násobilku 6 - ti  a 7 - mi

      https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6/priklady.html 

      skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7/priklady.html

     NÁSOBILKA 8 - NÁSOBKY        https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasob8_2.htm