Historie

 

       První zmínku o škole můžeme zaznamenat kolem roku 1580. Byla to dřevěná stavba městského typu. Směrem k návsi byla jednoposchoďová, na opačné straně sahala střecha až k zemi. Tento dům však nebyl vystavěn pro školu, nýbrž byl farou. Stará fara s kostelem vyhořely při nájezdech Husitů na Chebsko. Roku 1861 byla na jejím místě vystavěna kamenná budova. Česká škola byla otevřena 3. září 1946. Škola fungovala dlouhá léta jako dvojtřídka, pak tři roky trojtřídka.

Budova, ve které se nyní nacházíme, byla postavena v roce 1977 jako mateřská škola, která měla dvě třídy dětí. V roce 1993 se snížil počet dětí jak v ZŠ, tak v MŠ, a proto došlo ke spojení obou zařízení. V září 1993 se ZŠ přestěhovala do budovy MŠ.  K oficiálnímu sloučení došlo v letech 1995 pod jedno ředitelství s názvem Integrovaná ZŠ a MŠ. Od ledna 2003 je právní subjekt - ZŠ Milhostov okres Cheb a nyní nese název Základní škola a mateřská škola Milhostov.


Původní budova školy

 MŠ měla dvě třídy

V současné době: MŠ a ZŠ