Aktuality:

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne podle předem domluveného časového harmonogramu.

Další zájemci se mohou k zápisu dostavit v pondělí 29. 4. 2024 od 15:30.
__________________________________________________________________________________________

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Oznamujeme všem rodičům budoucích prvňáčků, že zápis do 1. ročníku proběhne  

k zápisu mohou jít tyto děti:

- 6 let k 31. 8. 2023 (dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)

- dítě s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023

- 5 let k 31. 8. 2023, když je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé - může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření

organizace:

- formální část (tiskopisy - žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, zápisní list dítěte), motivační část

pro zápis:

- rodný list dítěte k nahlédnutí

- oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

- kopie Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku

Pro odklad:

- rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte

- vyjádření PPP/SPC

- oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

___________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníku 2021

ZAPIS_2021_DO_1.docx

Aktuální informace pro rodiče k návratu dětí do škol - testování (od 12. 4. 2021)

zde můžete použít  odkaz s informacemi pro Vás:   https://testovani.edu.cz/pro-rodice , dále pak můžete pomocí emailu na tomto dalším odkaze      video@genomac.cz získat přístup ke spuštění instruktážního videa k testování dětí a žáků. 

__________________________________________________________________________

Milí rodiče,

od 1. 3. 2021 bude v rámci vládních opatření probíhat opět distanční výuka. Rozvrhy a další informace najdete v záložce DISTANČNÍ VÝUKA - DV BŘEZEN 2021 - !ON-LINE VÝUKA!. :-)

__________________________________________________________________________________________

Milí rodiče,

od 11. 1. 2021 bude ze závažných provozních důvodů (nedostatek ped. pracovníků pro zajištění provozu) uzavřena mateřská škola. Základní škola bude v běžném provozu. Sledujte prosím pravidelně naše internetové stránky, kde bude vývoj této situace aktualizován.

Pro žáky ZŠ platí klasická školní docházka. Žáci, kteří jsou z výuky omluveni, mohou sledovat záložku DISTANČNÍ VÝUKA - DV ZIMA 2021 - ZŠ. Dozví se zde, co žáci ve škole probírali, jakými tématy se mohou doma zabývat a co mohou opakovat.

Pro žáky MŠ předškolního věku bude určena záložka DISTANČNÍ VÝUKA - DV ZIMA 2021 - MŠ. Budou zde zveřejňovány případné materiály k distančnímu vzdělávání.