Děkujeme

Děkujeme dětem, rodičům a všem, kteří sbírají plastová víčka. Sběrem jsme nejednou pomohli a chceme pomáhat dále.Na podzim sbíráme kaštany a žaludy pro zvířátka do lesa.


         Děkujeme p. Bednaříkovi,p. Bednaříkové, p. Kroutilovi, p. Kroutilové, p. Pospíšilovi, p. Pospíšilové a p. Hudečkové za pomoc při malování, úklidu a smontování nového nábytku do MŠ (dar od p. Niemanda).Děkujeme p. Niemandovi ( z firmy TRELLEBORG), který nejedny dětské oči rozzářil v naší školičce u vánočního stromečku v době předvánoční. Každý rok přispívá velkým sponzorským darem. Ještě jedno "VELKÉ DÍK" !Děkujeme našemu p. starostovi p. Červenickému za pomoc, pochopení, vstřícnost, starostlivost a úzkou spolupráci.


 


Děkujeme p. Evě Rakašové, která je naší vrchní kostymérkou, neboť nejeden kostým, na naše vystoupení, je právě od ní.