ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis do 1. ročníku podle  ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

proběhl dne:


             Přehled výsledků zápisu: 

________________________________________________________________________________
  seznam zapisovaných  zapsaní    žádost o odklad školní docházky
  
 

 

 
  
celkem zapsaných  zapsaných s žádostí o odklad  


 

    

                                                                                                            
                                                                                                                                      Zdeněk Ježek
                                                                                                                                         ředitel školy


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .