ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis do 1. ročníku podle  ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

proběhl od 8.4.2020 -14.4.2020, netradičním způsobem bez přítomnosti rodičů a dětí z důvodu COVID -19 


             Přehled výsledků zápisu: 

________________________________________________________________________________
  seznam zapisovaných  zapsaní    žádost o odklad školní docházky
Z-Mi 1/2020 ano 
 Z-Mi 2/2020ano
 Z-Mi 3/2020 
ano
 Z-Mi 4/2020 ano
 Z-Mi 5/2020
ano
 Z-Mi 6/2020
ano
 Z-Mi 7/2020
ano
celkem zapisovaných 
zapsaných 
6
s žádostí o odklad 


 

    

                                                                                                            
                                                                                                   Zdeněk Ježek
                                                                                                                                         ředitel školy