ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis do 1. ročníku podle  ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

proběhl dne 24. dubna 2017 


             Přehled výsledků zápisu: 

________________________________________________________________________________
  seznam zapisovaných  zapsaní    žádost o odklad školní docházky
Z-MI 1/17  ANONE 
Z-MI 2/17  ANO
NE 
Z-MI 3/17  ANONE 
Z-MI 4/17 ANO NE 
Z-MI 5/17  ANONE 
celkem zapsaných zapsaných s žádostí o odklad 
 5

                                                                                                                
                                                                                                                                      Zdeněk Ježek
                                                                                                                                         ředitel školy


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .