Základní škola a mateřská škola Milhostov, Milhostov 69, 350 02 Cheb

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

 

Ředitel mateřské školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje těmto žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Milhostov, Milhostov 69, od 1.9.2020 školního roku 2020/2021 následujícím uchazečům:

 

                           Registrační číslo uchazeče                           Výsledek přijímacího řízení

                       ____________________________________________________________

                                   

                                      

 

 

                                                                                                         Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u ředitele, jejíž činnost vykonává Mateřská škola a rozhoduje o něm podle § 183 odst. 3 školského zákona Krajský úřad Karlovarského kraje.

 

 

 Milhostov                                                             Zdeněk Ježek

                                                                                                                              ředitel MŠ a ZŠ